HKOdin.dk | Hockeyklubben Odins onlineunivers
Hockeyklubben Odin
Solbærvej 5, Odense
Send en mail
kontakt@hkodin.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningens Odins venner

Støtteforeningen Odins venner indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægterne.

Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 19.00 – I hockeyklubbens lokaler

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport samt godkendelse af årsrapporten.
  4. Indkommende forslag.
  5. Valg af bestyrelse og revisor
  6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.