HKOdin.dk | Hockeyklubben Odins onlineunivers
Hockeyklubben Odin
Solbærvej 5, Odense
Send en mail
kontakt@hkodin.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningens Odins venner

Støtteforeningen Odins venner indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægterne.

Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 19.00 – I hockeyklubbens lokaler

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Indkommende forslag.
 5. Valg af bestyrelse og revisor
 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Reaktion på Turneringsudvalgets afgørelse om at taberdømme Odin/Sørby

Skuffelsen og bitterheden er stor, men glæden ved hockeysporten og fællesskabet er større!

I dag træner Odins herrehold ekstraordinært på vores hjemmebane i Hjallese. Desværre! For i dag skulle holdfællesskabet mellem Odins og Sørbymagles herrer have spillet pokalfinale i Valby. Sådan kom det desværre ikke til at gå. Vi fik for to døgn siden den besked, at DHU’s turneringsudvalg havde taberdømt os i en af kvalifikationskampene, fordi vi havde begået den fejl at skrive en spiller for meget på holdkortet (eller en målmand for lidt!).

Regler er regler, og regler skal holdes. Vi har derfor valgt at anke turneringsudvalgets afgørelse, ikke fordi vi bestrider, at vi har begået en fejl, men fordi afgørelsen efter vores mening ikke er truffet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den type afgørelser, og fordi vi ikke mener, at turneringsudvalget har hjemmel til at taberdømme os.

Det er vores holdning, og vi respekterer, at turneringsudvalget ikke deler den holdning. Alle i hockey-Danmark knokler hver eneste dag på at løfte kvaliteten i spillet på banen, kvaliteten af træningerne ude i klubberne og på vores landshold, og også kvaliteten af de organisatoriske og strukturelle forhold omkring sporten. Vi har anket turneringsudvalgets afgørelse, så vi får en afklaring på, om det var den rigtige afgørelse at taberdømme Odin/Sørby og dermed udelukke os fra pokalfinalen.

Selv om vi har valgt at anke afgørelsen, ønsker vi ikke at hænge fast i fortiden. I dag skal Orient Lyngby og Slagelse Hockeyklub spille pokalfinale, og vi ønsker begge hold en rigtig god pokalfinale, der forhåbentlig viser vores sport frem fra sin fineste side. Odin/Sørby er – sammen og hver for sig – tilbage på de danske hockeybaner til næste sæson, og vi glæder os til at bidrage til at vise hockey frem fra sin bedste side. Hockeykampe skal afgøres på banerne og ikke ved skrivebordet, og vi håber, at denne sag bidrager til, det kommer til at ske i endnu større grad. Vi har i hvert fald lært at læse reglerne både to og tre gange!

Tak til Sørbymagle Hockey Klub for det holdfællesskab, vi dannede, da hockey-Danmark havde bruge for det – det er en stor fornøjelse at dele hold med jer! Og tak til alle aktører i dansk hockey for dag ud og dag ind at bidrage til at løfte sporten!

Sune Vork Steffensen
(Formand, Odin)

Indsigelse mod TU-afgørelse_15 maj 2021

 

 

Kick off arrangement

Lørdag den 24. oktober afviklede Sportsudvalget et kick-off-arrangement (eller rettere hit-off) i forbindelse med opstart af indendørssæsonens opstart.

Dagen bød indledningsvis på et indlæg af Jonas Graversen, træner på ligaherreholdet, med videndeling fra hans EHF-træneruddannelse og overvejelser over hvordan der kan klubben i fremtiden kan arbejde med en rød tråd gennem ungdommen og til voksenrækkerne og et fælles begrebsgrundlag og spilforståelse.

Derudover var Tobias Kaarsbo, formand for Sportsudvalget, på med et oplæg om den motiverende træner. Oplægget tog udgangspunkt i en adfærd som mange klubbens trænere i mange år har anvendt og koble den til motivationsteorier.

I bedste “Mads og monopolet”-stil drøftede trænerne forskellige dilemmaer man som træner kan blive stillet i. For eksempel håndtering af ringe selvtillid blandt spillere, niveauforskelle, årgangsovergange og spillere på flere hold. Nogle spændende drøftelser der gav anledning til erfaringsudveksling og deling af gode og handleanvisende råd.

Afslutningsvis blev der kigget ind i fremtid, med idégenering over mulige initiativer for fastholdelse og rekruttering.

En spændende og lærerig dag, hvor evalueringen mundede ud i en enighed om at arrangementformatet må gentages i fremtiden!

Tak til deltagere og indlægsholdere engagementet i klubben.

Powerpoints fra dagen

Den motiverende træner

Kickoff-HKO

Træningstider for indendørs og Corona-retningslinjer

Nedenfor finder i træningstiderne for indendørs og et sæt af Corona-retningslinjer, som følger Odense Kommunes og DIF’s retningslinjer.

Ankomst til og afgang fra træning

 • For at undgå sammenstimling omkring dørene er der INDGANG gennem døren, der vender ud mod skolegården, og UDGANG gennem bag ved cafeteriets køkken (dvs. den der vender ud mod udendørsbanerne). Så når du ankommer til træning, skal du ankomme gennem skolegården, og når du går igen skal du forlade hallen i den modsatte ende.
 • Alle ankommer umiddelbart før træning og tager hjem umiddelbart efter træning. Det er ikke tilladt at opholde sig i hallen, mens de andre hold træner.

Omklædning

 • Da det ikke er muligt at spritte af i omklædningsrummene mellem de forskellige hold, kan vi ikke tilbyde omklædningsmuligheder til alle hold. Vi har besluttet at prioritere senior-spillerne, da de typisk kommer mere langvejs fra end ungdomsspillerne, der som oftest bor i nærområdet. Så herre- og damespillerne må gerne bruge omklædningsrummene i.f.m. træning.

Træning

 • Undgå så vidt muligt at berøre bolde, stolper, kegler osv. med hænderne! Trænerne stiller bolde og materialer frem, og spillerne berører dem derefter ikke (eller kun med stokkene).
 • Trænerne aftaler nærmere omkring forholdsregler i.f.t. at afspritte bolde og stolper mellem de enkelte træninger.

Klubaften

 • Hallens cafeteria er stadig nedlukket, så der er ikke klubaften indtil videre.

De sædvanlige forholdsregler

 • Er du sløj, så så bliv hjemme! Spilleglæden smitter, men det gør covid-19 desværre også.
 • Hold afstand uden for banen og til øvelser m.m. på banen, hvor der er kø. Mindst en meter til nærmeste person!
 • Sprit dine hænder af, når du ankommer og undervejs i løbet af træningerne.

Smitte

 • Hvis du som meldem af/spiller i Odin bliver smittet med corona, skal du omgående rette henvendelse til formand Sune Vork Steffensen på mail (s.v.steffensen@sdu.dk) eller telefon (2989 5498). Det er vigtigt, fordi vi er forpligtet på at lave smitteopsporing i samarbejde med myndighederne.
 • Hvis der opstår smitte i Odin, vil alle aktiviteter blive suspenderet, indtil situationen er afklaret.

Træningstider

 Hold Tirsdage torsdage
U8/U10 16.15-17.15
U12/U14 17.15-18.15 17.30-18.45
Old Boys 18.15-19.00
U16/1.Division 19.00-20.00 20.00-21.00
Herre 20.00-21.00 21.00-22.15
Damer 21.00-22.15 18.45-20.00